Přejít k hlavnímu obsahu

Srílanský buddhistický mnich navštíví centrum Shanta Vana

nanakusala

Ctihodný Ňánakusala bude pobývat na Shanta Vaně

V červenci 2022 bude na Shanta Vaně pobývat srílanský mnich ctihodný Ňánakusala (v sinhálském přepisu Gnanakusala). Kdybyste v tomto období chtěli centrum navštívit, je možné si se ctihodným promluvit o praxi Dhammy nebo o mniškém životě na Srí Lance. Dejte jen prosím předem vědět na telefon 608341297 nebo e-mail shantavana@sasana.cz, abychom návštěvu sladili s pobytem mnicha a ostatních návštěvníků centra.

Pokud byste chtěli pobyt ctihodného Ňánakusaly podpořit, můžete tak učinit na účet č. 100865722/2250, IBAN CZ20 2250 0000 0001 0086 572, vedený u Banky Creditas, ve zprávě pro příjemce uveďte GNANAKUSALA DANA. 

Stručně o ctihodném Ňánakusalovi

Ct. Ňánakusala se rozhodl stát se mnichem už na střední škole. Byl jedním z nejlepších studentů, ale univerzitní studium, kariéra a světský život pro něj nebyly zajímavé. Nějakou dobu pracoval jako kontrolor kvality v oděvní továrně v Colombu a poté vstoupil do kláštera.

Tomáš Kulišťák, který jej do ČR pozval, ctihodného poznal během svého dvouměsíčního pobytu ve Vajirarama Forest Solitude, kde čekal na svou plnou mnišskou ordinaci (tj. ze samanéry – novice se z něj měl stát bhikkhu – mnich). Ct. Ňánakusala měl Tomáše jakožto laického meditujícího takříkajíc na starost. Ct. Ňánakusala byl velmi přívětivý a vždy ochotný pomoci. Navzdory obecně rozšířené představě, že mnich jen medituje a praktické problémy neřeší, měl ct. Ňánakusala dobrý přehled o veškerém technickém zařízení kláštera a vždy Tomášovi pomohl vyřešit potíže, které občas během mého pobytu vyvstaly. Stejně tak věděl mnoho o srílanské přírodě a bylinách.

Ct. Ňánakusala rád pobývá v horských poustevnách nebo klášterech, dále od ruchu měst. Nebrání se však hovoru s místními lidmi, kteří za ním přicházejí poradit se se svými problémy. Ačkoliv je velmi bystrý a inteligentní, nechtěl se věnovat přílišnému studiu sutt (kanonických textů), jejich komentářů a další buddhistické literatury, nýbrž raději praktikoval dle základních jednoduchých principů Buddhova učení. Inspiroval ho zejména přístup známého thajského učitele Adžána Čá.

V minulých letech měl možnost navštívit kláštery v okolních asijských zemích – Indii, Malajsii, Singapuru a Thajsku a je nyní schopný obstojně komunikovat anglicky.