Přejít k hlavnímu obsahu

Bhante Dhammadípa na Zoomu – Sútra srdce

dhammadipa

Téma a čas listopadových přednášek

Během listopadu 2021 bude Bhante Dhammadípa pokračovat v přednáškách přes Zoom, tentokrát podá výklad ke svému překladu Sútry srdce, jednoho z nejvýznamnějších textů mahájánového buddhismu a snad nejznámějších buddhistických textů vůbec. Lze říci, že tato sútra, která obsahuje tresť pradžňápáramitových textů – textů o dokonalé moudrosti, přesahuje svým významem rámec jednotlivých buddhistických škol.

Přednášky proběhnou v neděli 7.11, 14.11. a 21.11. vždy od 18:00 hodin. Pro zaslání odkazu je nutné být zaregistrován (viz níže). Odkaz je zasílán pravidelně každou neděli před přednáškou všem zaregistrovaným.

Jak se na přednášky přihlásit

Ti, co se přihlásili na předchozí přednášky na téma Kumáradžívova textu, se již registrovat nemusí. Ostatní zájemci musí pro zaslání přihlašovacích údajů vyplnit tento formulář:

xxx

O sútře

Sútra se vyznačuje stručností a přesností, její čínská kaligrafie se vejde na jednu stránku. Existují dvě verze (delší a kratší), které se ve výuce shodují, delší text jen doplňuje vysvětlení okolnosti přednesu nauky. Bhante Dhammadípa přeložil kratší verzi textu. Sútra je velice oblíbená v zenové tradici, kde je součástí pravidelných recitací.

Sútra srdce v sanskrtu, z kterého Bhante Dhammadípa tetxt do češtiny přeložil (zdroj wikipedie)

Sútra srdce je považována za nejvýstižnější shrnutí takzvané pradžñāpāramitové literatury, kterou rozhodujícím způsobem komentoval buddhistický filozof Nagárdžuna a podle názorů některých badatelů i útvářel. Čínský překlad sútry pochází od Kumáradžívy z let 401 až 402 n.l. Pozdější překlad je od mistra Xuanzang (japonsky Genjô) ze 7. století.

V sútře bódhisattva Avalókitéšvara učí Šáriputru (v páli Sáriputta, jeden z dvou nejpřednějších žáků Buddhy) o transcendentální moudrosti (tj. pradžňápáramitá). Jedna z klíčových vět je nejčastěji překládaná do evropských jazyků slovy „forma je prázdnota, prázdnota je forma“, přičemž Bhante Dhammadípa tuto část textu překládá jako “forma není nic jiného než prázdnota, prázdnota není nic jiného než forma”. Srdeční sútra je zakončena mantrou: „Gate pāragate pārasamgate bodhi svāhā.“ V čínské verzi sútry není mantra přeložena, nýbrž pouze písemně reprodukováno čínskými znaky. Stejně tak učinil i Bhante Dhammadípa a mantru ponechal nepřeloženou.

Překlad sútry

Sútra srdce

Pradžňápáramitá

(ze sanskrtu přeložil Bhante Dhammadípa)

Óm, klaním se vznešené pradžňápáramitě.

Když vznešený bódhisattva Avalókitéšvara praktikoval hlubokou transcendentální moudrost (pradžňápáramitu), shlédl pět agregátu existence a viděl je prázdné ve své vlastní podstatě a pravil:

“Šáriputro, forma není nic jiného než prázdnota, prázdnota není nic jiného než forma. Prázdnota se nedá odlišit od formy a forma od prázdnoty. To, co je forma, to je prázdnota, to, co je prázdnota, to je forma. Stejně tak i počitky, vnímání, formace vůle a vědomí.

Šáriputro, v tomto učení všechny fenomény mají jednu vlastnost, vlastnost prázdnoty, nevznikají, nezanikají, nejsou ani čisté, ani nečisté. Nic v nich nechybí, ani se do nich nedá nic přidat.

Proto Šáriputro, v prázdnotě není ani forma, ani počitek, ani vnímaní, ani faktory vůle, ani vědomí, ani oko, ani ucho, ani nos, ani jazyk, ani tělo, ani mysl, ani barvy, ani zvuky, ani vůně, ani chutě, ani objekty dotyku, ani mentální objekty. Není tam ani element poznání oka, až do elementu poznání mentálního vědomí. Není tam nevědomí, ani zánik nevědomí, není tam stárnutí a smrt, ani zánik stárnutí a smrti. Není tam ani utrpení, ani příčina utrpení, ani konec utrpení, ani cesta ke konci utrpení, ani poznání, ani dosažení, ani nedosažení.

Šáriputro, protože bódhisattva nemá co dosáhnout, proto přebývá bez zábran vědomí v transcendentální moudrosti. Jelikož nemá zábrany vědomí, je beze strachu a překročil všechny klamné iluze.

Jelikož nemá tyto klamné iluze, proto získává stav dokonalé nirvány. Všichni Buddhové tří časů na základě transcendentální moudrosti dosáhli to nejvyšší probuzení. Proto je třeba poznat, že mantra transcendentální moudrosti je velká mantra, je mantra velké vědy, je nepřekonatelná mantra, je s jinou mantrou nesrovnatelná. Je tou mantrou, která utišuje veškeré utrpení. Je opravdová, bez falešnosti, a proto tuto mantru recitujeme takto: Gaté, gaté, paragaté, parasamgaté bódhisvahá.”

Pomozte nám v přednáškách pokračovat

Abychom přednášky mohli uskutečnit, museli jsme pořídit softwarové i hardwarové vybavení, proto, prosím, pokud je to pro Vás finanční možné, můžete tento projekt podpořit finančním darem na účet č. 229113660/0600  (doporučený příspěvek 100 Kč za přednášku).

Pro platby v eurech: IBAN CZ6120100000002201698977, BIC FIOBCZPPXXX, adresa banky Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, majitel účtu č. 2201698977/2010: Théravádový buddhismus.

Štítky