Buddhistické centrum Lesní klid (Shanta Vana)

Cílem ctihodného Dhamadípy je pomáhat v předávání Buddhova poselství bez ohledu na striktní napojení na konkrétní tradici. Pro tento účel založil Bhante Nadaci Dhammadipa, která v prvé řadě finančně podporuje vybudování a provoz Buddhistického centra Lesní klid (Shanta Vana). Bhante Dhammadípa svůj základní buddhistický výcvik získal v théravádové barmské tradici, proto se nadále hlásí k Théravádovému buddhismu jako náboženské společnosti, kterou považuje za nejvhodnější rámec pro činnosti, které che podporovat. Centrum Lesní klid se v rámci Théravádového buddhismu má stát střediskem určeným nejen pro osoby hlásící se k Théravádovému buddhismu, ale i pro další “nethéravádové” buddhistické skupiny a další duchovní směry, které jsou nápomocné rozvoji buddhistické praxe v duchu teze Bhanteho Dhammadípy “je jen jeden buddhismus”.

V současné době probíhá příprava projektu přebudování centra v moderní středisko, které by splňovalo současné požadavky odpovídající zejména hygienickým a epidemiologickým předpisům. V prvé řadě je naším cílem vybudovat dostatečné zázemí pro společnou meditaci (meditační místnost) a stravování. Součástí projektu je i stavba malého bytu pro učitele. Pro tento účel byl zaměstnán architekt centra Ing. arch. Miroslav Klofáč (projektant, stavební a odborný vedoucí), který zajistí koordinaci prací a dobudování celého areálu tak, aby se jednalo o funkčně propojený celek. Jsme si vědomi, že se jedná projekt časové, finančně i personálně náročné. Předpokládaný časový horizont pro dokončení hlavních prací je 5 až 10 let. Samozřejmě budeme postupně zveřejňovat studie výstavby.

Adresa centra je: Bobov 431, Malá Skála, další informace na: https://shantavana.sasana.cz/

Pokud se rozhodnete tento projekt finančně podpořit, zde naleznete odkazy pro provedení plateb.

%d bloggers like this: