Dobyvačný panovník

Ctihodný Ratthapála byl jedním z významných žáků Buddhy, které je mimo jiné i hlavním aktérem Ratthapála-sutty, kanonického textu théravádového buddhismu. Text (sutta) popisuje zejména Ratthapálovu návštěvu rodičů v jeho rodném městě a je zakončem rozhovorem ctihodného Ratthapály s králem Kóravji, přičemž část tohoto rozhovoru je bohužel stále aktuální…

Ctěný Ratthapála řekl: ´Svět je neúplný, nenasycený a otrok toužení.´ Jak by měl být chápán smysl těchto slov?”
“Co myslíš, velký králi, panuješ v bohaté zemi Kuruů?”
“Ano, ctěný Ratthapálo, panuji v bohaté zemi Kuruů.”
“Co myslíš, velký králi, kdyby k tobě přišel důvěryhodný a spolehlivý muž z východu a řekl by ti: ´Věz, velký králi, že přicházím z východu a tam jsem viděl velkou zemi, bohatou a kvetoucí, plnou lidí, dobře zalidněnou. Je tam mnoho oddílů slonů, mnoho oddílů koní, mnoho oddílů vozů a mnoho oddílů pěšáků. Je tam velké množství slonoviny, zlatých mincí, tepaného i netepaného zlata a žen k uchvácení. S tvojí silou bys ji mohl dobýt. Dobyj ji, velký králi!´ Co bys udělal?”
“Dobyli bychom ji, ctěný Ratthapálo, a panovali bychom nad ní.”
“Právě kvůli tomu, velký králi, prohlásil Vznešený, jenž ví a vidí, je zasloužilý a dokonale probuzený: ´Svět je neúplný, nenasycený a otrok toužení.´ Když jsem toto poznal, uviděl a uslyšel, tak jsem odešel z domova do bezdomoví.”
“Je to úžasné, ctěný Ratthapálo, je to podivuhodné, jak pěkně to bylo řečeno Vznešeným, jenž ví a vidí, je zasloužilý a dokonale probuzený: ´Svět je neúplný, je nenasycený a otrok toužení.´ Je tomu vskutku tak!”

Tak pravil ctihodný Ratthapála. A když toto řekl, pravil ještě:

“Vidím ve světě bohaté lidi,
kteří nedávají ze svého majetku, kvůli zaslepenosti.
Žádostivě hromadí své bohatství,
toužíce po dalších smyslných rozkoších.

Král, jenž násilím dobyl zemi
obklopenou mořem a panuje nad ní,
nenasycen tímto břehem
touží i po druhém břehu.

Králové i mnoho dalších lidí
umírá neoproštěno od toužení (avítatanhá).
S nenaplněnými [tužbami] opouštějí své tělo,
smyslná touha zůstává ve světě nenasycena.

Jeho příbuzní naříkají a rvou si vlasy:
“Ó běda, není nesmrtelný!”
Odnášejí ho zahaleného do roucha
na pohřební hranici, kde ho spálí.

(Výňatek za Ratthapála-sutty, Madždžhima-nikája 82, překlad bhikkhu Gavésakó, úprava a editace Štěpán Chromovský, https://dhammadesana.wz.cz/M82.html)

Váš komentář

Bh. Sujiva – Pět agregátů lpění

Nejnovější příspěvky

Nejnovější komentáře

Archivy

Dhammatalk bratra Dassany, kurz mediatce vipassaná, Javorie, 2019

Nejnověší přednáška na podcastu

Nejnovější vedená meditace na podcastu

Sledujte nás na Facebooku

Sledujte nás na Twitteru

Archivy

Rubriky

Základní informace

Přihlašte se k odběru našeho zpravodaje

Nejnovější album

album-art

Dhammatalky bratra Dassany
%d bloggers like this: