Zesnul Petr Entner – náš přítel v Dhammě

Petr Entner († 16.11.2021)

S lítostí oznamujeme, že dne 16. 11. 2021 z toho světa odešel náš kamarád a přítel v Dhammě Petr Entner ve věku 60 let.

Petr praktikoval mnoho let zejména meditaci vhledu (vipassaná). Účastnil se meditačních kurzů s řadou učitelů, mezi něž patřil i Sayadaw U Tejaniya, jehož meditační centrum v Mynmaru (Barmě) navštívil. Zhruba před rokem mu bylo diagnostikováno vážné onemocnění, jemuž 16. listopadu podlehl. Petr se v posledních letech chystal více věnovat buddhistické praxi a plánoval po zklidnění epidemiologické situace opět navštívit Mynmar, možná i na delší dobu. Všechny tyto plány mu bohužel překazila zákeřná nemoc. I přesto věříme, že Petr zasel dostatek zásluh, které mu umožní v dalším životě v praxi pokračovat.

Poslední rozloučení s Petrem proběhne v pátek dne 26. listopadu od 12:30 h ve smuteční obřadní síni na městském hřbitově v Prostějově. Kromě rodiny a blízkých přátel se s Petrem přijdou rozloučit i někteří z jeho přátel v Dhammě z Čech i Moravy. Pokud jste Petra znali a nemůžete se zúčastnit, alespoň v tuto dobu s námi na něj zavzpomínejte. Pro nás všechny nechť je tato smutná událost připomínkou pomíjivosti lidského života, neboť jak se v praví v Dhammapadě: “Zde chci být v době dešťů, zde v zimě a zde chci být v létě zas”, v duchu tak přemýšlí pošetilec a nemyslí na možnost odchodu (Dhammapada, verš 286, převzato z překladu od V. Lesného).

Váš komentář

%d bloggers like this: