Zesnul Petr Entner – náš přítel v Dhammě

Petr Entner († 16.11.2021)

S lítostí oznamujeme, že dne 16. 11. 2021 z toho světa odešel náš kamarád a přítel v Dhammě Petr Entner ve věku 60 let.

Petr praktikoval mnoho let zejména meditaci vhledu (vipassaná). Účastnil se meditačních kurzů s řadou učitelů, mezi něž patřil i Sayadaw U Tejaniya, jehož meditační centrum v Mynmaru (Barmě) navštívil. Zhruba před rokem mu bylo diagnostikováno vážné onemocnění, jemuž 16. listopadu podlehl. Petr se v posledních letech chystal více věnovat buddhistické praxi a plánoval po zklidnění epidemiologické situace opět navštívit Mynmar, možná i na delší dobu. Všechny tyto plány mu bohužel překazila zákeřná nemoc. I přesto věříme, že Petr zasel dostatek zásluh, které mu umožní v dalším životě v praxi pokračovat.

Poslední rozloučení s Petrem proběhne v pátek dne 26. listopadu od 12:30 h ve smuteční obřadní síni na městském hřbitově v Prostějově. Kromě rodiny a blízkých přátel se s Petrem přijdou rozloučit i někteří z jeho přátel v Dhammě z Čech i Moravy. Pokud jste Petra znali a nemůžete se zúčastnit, alespoň v tuto dobu s námi na něj zavzpomínejte. Pro nás všechny nechť je tato smutná událost připomínkou pomíjivosti lidského života, neboť jak se v praví v Dhammapadě: “Zde chci být v době dešťů, zde v zimě a zde chci být v létě zas”, v duchu tak přemýšlí pošetilec a nemyslí na možnost odchodu (Dhammapada, verš 286, převzato z překladu od V. Lesného).

Váš komentář

Bh. Sujiva – Pět agregátů lpění

Nejnovější příspěvky

Nejnovější komentáře

Archivy

Dhammatalk bratra Dassany, kurz mediatce vipassaná, Javorie, 2019

Nejnověší přednáška na podcastu

Nejnovější vedená meditace na podcastu

Sledujte nás na Facebooku

Sledujte nás na Twitteru

Archivy

Rubriky

Základní informace

Přihlašte se k odběru našeho zpravodaje

Nejnovější album

album-art

Dhammatalky bratra Dassany
%d bloggers like this: