ZVOLENA TŘÍČLENNÁ RADA STARŠÍCH

Úspěšnou volbou adžána Gavésaka byla dokončeno sestavení tříčlenné rady starších. Rada starších je vrcholným orgánem Théravádového buddhismu. Právě pro její praktickou činnost je nutné, aby měla minimálně tři členy, což je od února 2019 splněno. Členy rady starších jsou nyní ctihodný Ashin Ottama (občanským jménem Pavel Smrčka, mnišská ordinace v roce 1992 v Barmě), adžán Gavésakó (občanským jménem Jakub Bartovský, ordinace v roce 2001 v Amaravati v Anglii) a bhante Viníta (občanským jménem Miroslav Foltýn, ordinace v roce 2006 na Srí Lance). Ashin Ottama jako mnich s nejvyšším počtem vassa (tj. mnišských let) bude vykonávat pravomoci předsedy rady starších Théravádového buddhismu až do doby, než dojde k oficiální volbě tohoto nejvyššího představitele Théravádového buddhismu v České republice.

Radu starších nyní očekává schválení statutů nových klášterů a chrámů (samostatných právnických osob Théravádového buddhismu) a zejména přijetí nového základního dokumentu, v němž budou oficiálně začleněny bhikkhuní (mnišky) do Théravádového buddhismu.

Váš komentář

Ashin Ottama – Nos na okenní tabuli

Nejnovější příspěvky

Nejnovější komentáře

Archivy

Dhammatalk bratra Dassany, kurz mediatce vipassaná, Javorie, 2019

Nejnověší přednáška na podcastu

Nejnovější vedená meditace na podcastu

Sledujte nás na Facebooku

Sledujte nás na Twitteru

Archivy

Rubriky

Základní informace

Nejnovější album

album-art

Dhammatalky bratra Dassany
%d bloggers like this: